Hanke
Kehittämishanke - 8513

Vuolijoen aluelautakuntakokeilun valmistelu

Kajaanin kaupunki

31.05.2015 - 15.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa valmistellaan aluelautakuntakokeilun käynnistäminen Kajaanissa entisen Vuolijoen kunnan alueella. Hankkeeseen sisältyy (1) aluelautakuntatoimintamallin suunnittelu yhdessä Vuolijoen asukkaiden ja Kajaanin kaupungin kanssa, (2) erilaisten hyväksi koettujen aluelautakuntamallien esittely, (3) aluelautakuntakokeilun saaminen osaksi Kajaanin kaupungin hallintoa, (4) kokeiluhankkeen kirjoittaminen Vuolijoen aluelautakuntakokeilun alkuun saattamiseksi. Hankkeessa järjestetään lähidemokratiaseminaari. opintomatka Sukevalle, työpajoja Vuolijoen kylillä, työryhmäkokouksia, laaditaan suunnitelma aluelautakunnalle ja viedään se kaupungin päätöksentekoon, laaditaan aluelautakunnan käynnistämiseksi hankehakemus. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

8513

Aloituspäivämäärä

31.05.2015

Loppumispäivämäärä

15.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt