Projekt
Utvecklingsprojekt - 8513

Vuolijoen aluelautakuntakokeilun valmistelu

Kajaanin kaupunki

31.05.2015 - 15.01.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa valmistellaan aluelautakuntakokeilun käynnistäminen Kajaanissa entisen Vuolijoen kunnan alueella. Hankkeeseen sisältyy (1) aluelautakuntatoimintamallin suunnittelu yhdessä Vuolijoen asukkaiden ja Kajaanin kaupungin kanssa, (2) erilaisten hyväksi koettujen aluelautakuntamallien esittely, (3) aluelautakuntakokeilun saaminen osaksi Kajaanin kaupungin hallintoa, (4) kokeiluhankkeen kirjoittaminen Vuolijoen aluelautakuntakokeilun alkuun saattamiseksi. Hankkeessa järjestetään lähidemokratiaseminaari. opintomatka Sukevalle, työpajoja Vuolijoen kylillä, työryhmäkokouksia, laaditaan suunnitelma aluelautakunnalle ja viedään se kaupungin päätöksentekoon, laaditaan aluelautakunnan käynnistämiseksi hankehakemus. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

8513

Startdatum

31.05.2015

Slutdatum

15.01.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner