Hanke
Kehittämishanke - 59934

Wanhan Raahen perinnemestari

Raahen kaupunki

31.03.2018 - 11.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Wanha Raahe on yksi harvoista Suomessa säilyneistä puukaupungeista ja Pohjois-Suomen rakennetun kulttuuriympäristön arvokkaimpia kohteita. Wanhan Raahen asukkaat ovat toivoneet lisää tietoa vanhojen rakennusten kunnostamisesta ja siitä, miten rakennuksia pitää kunnostaa. Lisäksi Raahesta puuttuu neuvontapiste, josta voi saada ohjeistusta puurakentamiseen. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa perinnerakentamisen koulutuksia. Erilaiset ympäristöä kohentavat toimenpiteet luovat Wanhalle Raahelle yhtenäisen ilmeen. Hankkeessa syntyy perinnerakentamisen vuosikello, jonka pohjalta koulutuksia järjestetään. Lisäksi hankkeessa perustetaan neuvontapiste, josta voi saada apua perinnerakentamiseen liittyen. Hankkeeseen palkataan osa-aikainen hanketyöntekijä, joka suunnittelee perinnerakentamisen vuosikellon sekä hankkii ostopalveluna perinnerakentamisen kouluttajat sekä järjestää koulutustilaisuudet. Hän myös vastaa neuvontapisteestä ja antaa apua perinnerakentamiseen liittyvissä kysymyksissä ja tekee yhteistyötä Museoviraston kanssa. Hankkeessa järjestetään kuntalaisten tapaamisia, joissa kerätään lisäehdotuksia koulutuksista. Koulutusmateriaali jää kaikkien saataville koulutusten jälkeen. Wanhan Raahen asukkaat ovat osallistuneet tämän hankkeen suunnitteluun.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

59934

Aloituspäivämäärä

31.03.2018

Loppumispäivämäärä

11.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt