Hanke
Kehittämishanke - 36203

Yhdessä enemmän

Humppilan kunta

01.01.2017 - 02.05.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Yhdessä enemmän -hankkeen avulla kehitetään Humppilan elinvoimapalveluja yhteisöllisyyttä, nuorten osallisuutta ja sektorit ylittävää yhteistyötä vahvistamalla. Yrittäjien, yhdistysten ja nuorten kuntalaisten yhteistyön edistämisen konkreettinen painopiste on uudenlaisen toimintamallin luomisessa kulttuuritapahtuman muodossa. Tavoitteena on olemassaolevan ympäristön tunnistaminen uudenlaisena mahdollisena liiketoimintaympäristönä. Lisäksi tavoitteena on laajentaa nuorten tietoisuutta ja ymmärtämystä yrittämisestä mahdollisuutena sekä toisaalta madaltaa yrittäjien kynnystä hyödyntää paikallisia nuoria omassa yritystoiminnassa ja sen kehittämisessä. Yhteen hiileen puhaltaminen on yksi kunnan keskeisistä arvoista, jonka omaksumista myös hankkeen avulla tuetaan.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

36203

Aloituspäivämäärä

01.01.2017

Loppumispäivämäärä

02.05.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt