Hanke
Kehittämishanke - 15062

Yhteisöllinen palvelukeskus Ähtäriin

Ähtärin kaupunki

30.09.2015 - 01.02.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Ähtäriläisten järjestöjen ja seurojen taholla on noussut esille yhteisen, useiden eri toimijoiden yhdessä ylläpitämän, käyttämän ja kaikille kuntalaisille tarkoitetun monipuolisen palvelukeskuksen tai järjestötalon harraste- ja hyvinvointikeskuksen eli ähtäriläisten "olohuoneen" perustaminen. Yhdeksi vaihtoehdoksi on noussut kaupungin ydinkeskustassa, Ostolantien varrella sijaitsevan entisen S-Marketin tyhjillään olevien myymälätilojen hyödyntäminen ja käyttöönoton selvittäminen tätä tarkoitusta varten. Kiinteistö ympäristöineen on kaupunkikonserniin kuuluvan kiinteistöosakeyhtiö Ouluveden omistuksessa. Ouluvesi Oy on valmis vuokraamaan tilan ylläpitokustannuksia vastaan. Ähtärissä on valmistunut vuoteen 2020 tähtäävä hyvinvointipainotteinen kaupunkistrategia, jonka laatimisessa on tehty tiivistä yhteistyötä kaupungin, kuntalaisten ja paikallisten yrittäjien ja yhteisöjen kanssa. Strategiassa on painotettu mm. yhteisöllisyyden merkitystä ja sen vahvistamista. Strategian yhtenä tavoitteena on ollut myös se, että kaupunkikonsernin hallussa olevien kiinteistöjen käyttöä pyritään tehostamaan. Hankkeen aikana selvitetään yhdessä paikallisten yrittäjien, järjestöjen ja seurojen kanssa kaupallisesta käytöstä poistetun rakennuksen hyödyntäminen. Joidenkin yhteisöjen kiinnostusta sitoutua esiselvitystyöhön on jo valmisteluvaiheessa kartoitettu.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

15062

Aloituspäivämäärä

30.09.2015

Loppumispäivämäärä

01.02.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt