Hanke
Utvecklingsprojekt - 15062

Yhteisöllinen palvelukeskus Ähtäriin

Ähtärin kaupunki

30.09.2015 - 01.02.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Ähtäriläisten järjestöjen ja seurojen taholla on noussut esille yhteisen, useiden eri toimijoiden yhdessä ylläpitämän, käyttämän ja kaikille kuntalaisille tarkoitetun monipuolisen palvelukeskuksen tai järjestötalon harraste- ja hyvinvointikeskuksen eli ähtäriläisten "olohuoneen" perustaminen. Yhdeksi vaihtoehdoksi on noussut kaupungin ydinkeskustassa, Ostolantien varrella sijaitsevan entisen S-Marketin tyhjillään olevien myymälätilojen hyödyntäminen ja käyttöönoton selvittäminen tätä tarkoitusta varten. Kiinteistö ympäristöineen on kaupunkikonserniin kuuluvan kiinteistöosakeyhtiö Ouluveden omistuksessa. Ouluvesi Oy on valmis vuokraamaan tilan ylläpitokustannuksia vastaan. Ähtärissä on valmistunut vuoteen 2020 tähtäävä hyvinvointipainotteinen kaupunkistrategia, jonka laatimisessa on tehty tiivistä yhteistyötä kaupungin, kuntalaisten ja paikallisten yrittäjien ja yhteisöjen kanssa. Strategiassa on painotettu mm. yhteisöllisyyden merkitystä ja sen vahvistamista. Strategian yhtenä tavoitteena on ollut myös se, että kaupunkikonsernin hallussa olevien kiinteistöjen käyttöä pyritään tehostamaan. Hankkeen aikana selvitetään yhdessä paikallisten yrittäjien, järjestöjen ja seurojen kanssa kaupallisesta käytöstä poistetun rakennuksen hyödyntäminen. Joidenkin yhteisöjen kiinnostusta sitoutua esiselvitystyöhön on jo valmisteluvaiheessa kartoitettu.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

15062

Aloituspäivämäärä

30.09.2015

Loppumispäivämäärä

01.02.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

nya tjänster
rekreations- och hobbyverksamhet
samhörighet
ungdomar
välfärd

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt