Hanke
Kehittämishanke - 13425

Yhteistyöllä synergiaa ja kannattavaa energiantuotantoa

ProAgria Etelä-Savo ry

31.05.2016 - 17.06.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Yhteistyöllä synergiaa ja kannattavaa energiantuotantoa - hankkeen tavoitteena on lisätä energia- ja ravinnetuotteiden tuotantoa ja alan investointeja Etelä-Savossa. Hankkeessa pyritään erityisesti kehittämään hyviä yhteistyömalleja kannattavan ja volyymiltään riittävän suuren tuotannon synnyttämiseksi. Hankkeesta hyötyvät eniten maa- ja puutarhatilat, koneyrittäjät, maaseutuyritykset, maatalous- ja metsäbiomassojen tuottajat, jätehuoltoyritykset ja luomutuotantoa harjoittavat yritykset. Hanketta toteutetaan kontaktoimalla energiantuotannosta kiinnostuneita yrittäjiä ja selvittämällä energia- ja ravinnetuotemarkkinat Etelä-Savossa. Yhteydenotoilla yrityksiin sekä työpajoilla rohkaistaan yrityksiä yhteistyöhön ja investointeihin. Toimenpiteillä edesautetaan yritysryhmien syntymistä, mitkä kehittävät yhteisiä toimintamalleja ja investointeja. Yrittäjille tiedotetaan tuotantoprosessien teknisistä vaatimuksista ja haasteista, investointiprosessin vaiheista, tarvittavista luvista ja kumppaneista sekä välitetään tietoa varsinkin energiatehokkaista ratkaisuista ja uusista innovaatioista. Hanketta toteuttaa ProAgria Etelä-Savo yhdessä ProAgria Keskusten Liiton ja Envitecpolis Oy:n kanssa. Hankkeen toiminta-aika on 1.6.2016-31.12.2018.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

13425

Aloituspäivämäärä

31.05.2016

Loppumispäivämäärä

17.06.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.5 Energian säästöä ja ympäristön tilaa parantavat menetelmät

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt