Projekt
Utvecklingsprojekt - 13425

Yhteistyöllä synergiaa ja kannattavaa energiantuotantoa

ProAgria Etelä-Savo ry

31.05.2016 - 17.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Yhteistyöllä synergiaa ja kannattavaa energiantuotantoa - hankkeen tavoitteena on lisätä energia- ja ravinnetuotteiden tuotantoa ja alan investointeja Etelä-Savossa. Hankkeessa pyritään erityisesti kehittämään hyviä yhteistyömalleja kannattavan ja volyymiltään riittävän suuren tuotannon synnyttämiseksi. Hankkeesta hyötyvät eniten maa- ja puutarhatilat, koneyrittäjät, maaseutuyritykset, maatalous- ja metsäbiomassojen tuottajat, jätehuoltoyritykset ja luomutuotantoa harjoittavat yritykset. Hanketta toteutetaan kontaktoimalla energiantuotannosta kiinnostuneita yrittäjiä ja selvittämällä energia- ja ravinnetuotemarkkinat Etelä-Savossa. Yhteydenotoilla yrityksiin sekä työpajoilla rohkaistaan yrityksiä yhteistyöhön ja investointeihin. Toimenpiteillä edesautetaan yritysryhmien syntymistä, mitkä kehittävät yhteisiä toimintamalleja ja investointeja. Yrittäjille tiedotetaan tuotantoprosessien teknisistä vaatimuksista ja haasteista, investointiprosessin vaiheista, tarvittavista luvista ja kumppaneista sekä välitetään tietoa varsinkin energiatehokkaista ratkaisuista ja uusista innovaatioista. Hanketta toteuttaa ProAgria Etelä-Savo yhdessä ProAgria Keskusten Liiton ja Envitecpolis Oy:n kanssa. Hankkeen toiminta-aika on 1.6.2016-31.12.2018.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

13425

Startdatum

31.05.2016

Slutdatum

17.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.5 Metoder som förbättrar energibesparing och miljöns tillstånd

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner