Hanke
Utvecklingsprojekt - 13425

Yhteistyöllä synergiaa ja kannattavaa energiantuotantoa

ProAgria Etelä-Savo ry

31.05.2016 - 17.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Yhteistyöllä synergiaa ja kannattavaa energiantuotantoa - hankkeen tavoitteena on lisätä energia- ja ravinnetuotteiden tuotantoa ja alan investointeja Etelä-Savossa. Hankkeessa pyritään erityisesti kehittämään hyviä yhteistyömalleja kannattavan ja volyymiltään riittävän suuren tuotannon synnyttämiseksi. Hankkeesta hyötyvät eniten maa- ja puutarhatilat, koneyrittäjät, maaseutuyritykset, maatalous- ja metsäbiomassojen tuottajat, jätehuoltoyritykset ja luomutuotantoa harjoittavat yritykset. Hanketta toteutetaan kontaktoimalla energiantuotannosta kiinnostuneita yrittäjiä ja selvittämällä energia- ja ravinnetuotemarkkinat Etelä-Savossa. Yhteydenotoilla yrityksiin sekä työpajoilla rohkaistaan yrityksiä yhteistyöhön ja investointeihin. Toimenpiteillä edesautetaan yritysryhmien syntymistä, mitkä kehittävät yhteisiä toimintamalleja ja investointeja. Yrittäjille tiedotetaan tuotantoprosessien teknisistä vaatimuksista ja haasteista, investointiprosessin vaiheista, tarvittavista luvista ja kumppaneista sekä välitetään tietoa varsinkin energiatehokkaista ratkaisuista ja uusista innovaatioista. Hanketta toteuttaa ProAgria Etelä-Savo yhdessä ProAgria Keskusten Liiton ja Envitecpolis Oy:n kanssa. Hankkeen toiminta-aika on 1.6.2016-31.12.2018.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

13425

Aloituspäivämäärä

31.05.2016

Loppumispäivämäärä

17.06.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.5 Metoder som förbättrar energibesparing och miljöns tillstånd

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Bioekonomi
Etablering av företagsverksamhet
Skogsenergi
Solenergi
Vindenergi
bioenergi
energieffektivitet
flerbranschgårdar
jordvärme
klimatförändring
miljö
produktutveckling

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt