Hanke
Viljelijäryhmähanke - 278801

Yhteistyön kehittäminen biokaasun ja kiertolannoitteen tuottamiseksi -viljelijäryhmähanke (BIKI-hanke)

Ranuan kunta

- 30.05.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Maatiloilla heinästä ja lannasta saatava energia menee hukkaan. Maatalouden syvenevässä kriisissä ryhmää ranualaisia maanviljelijöitä kiinnostaa oman tilan yritystoiminnan kehittäminen, kustannusrakenteen ja kilpailukyvyn parantaminen kehittämällä uusia ratkaisuja hyödyntämällä maatalouden sivuvirtoja biokaasun ja kiertolannoitteiden tuottamiseksi. Tällä viljelijäryhmähankkeella vastataan esiin nousseisiin yhteistyön kehittämisen tarpeisiin. Kymmenen ranualaista maatilaa kehittävät tuotannollista yhteistyötään sekä yhteisillä kehittämistoimenpiteillä että yhteisiin toimenpiteisiin liittyvillä maatilakohtaisilla toimenpiteillä. Yhteistyön käytännön kehittämisen koordinoija tulee olemaan Ranuan kunnan elinkeinoyksikkö Business Ranua, jossa on vahvat osaamisresurssit kehittämiseen, hankeosaamiseen ja viestintään.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

278801

Loppumispäivämäärä

30.05.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Viljelijäryhmähanke

Alatoimenpide

Maatilojen kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Viljelijäryhmähanke maatilojen kilpailukyvyn kehittämiseen ja tilojen nykyaikaistamiseen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO2

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt