Projekt
Jordbrukargruppsprojekt - 278801

Yhteistyön kehittäminen biokaasun ja kiertolannoitteen tuottamiseksi -viljelijäryhmähanke (BIKI-hanke)

Ranuan kunta

- 30.05.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Maatiloilla heinästä ja lannasta saatava energia menee hukkaan. Maatalouden syvenevässä kriisissä ryhmää ranualaisia maanviljelijöitä kiinnostaa oman tilan yritystoiminnan kehittäminen, kustannusrakenteen ja kilpailukyvyn parantaminen kehittämällä uusia ratkaisuja hyödyntämällä maatalouden sivuvirtoja biokaasun ja kiertolannoitteiden tuottamiseksi. Tällä viljelijäryhmähankkeella vastataan esiin nousseisiin yhteistyön kehittämisen tarpeisiin. Kymmenen ranualaista maatilaa kehittävät tuotannollista yhteistyötään sekä yhteisillä kehittämistoimenpiteillä että yhteisiin toimenpiteisiin liittyvillä maatilakohtaisilla toimenpiteillä. Yhteistyön käytännön kehittämisen koordinoija tulee olemaan Ranuan kunnan elinkeinoyksikkö Business Ranua, jossa on vahvat osaamisresurssit kehittämiseen, hankeosaamiseen ja viestintään.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

278801

Slutdatum

30.05.2025

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Glesbygd

Åtgärd

Jordbrukargruppsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av gårdar

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Jordbrukargruppsprojekt för att utveckla gårdarnas konkurrenskraft och modernisera gårdarna

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO2

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner