Hanke
Kehittämishanke - 178474

Yksityistiekunnat toimiviksi Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

31.12.2021 - 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Yksityisteiden hyvä ympärivuotinen käytettävyys edellyttää hyvin toimivia tiekuntia ja teiden jatkuvaa hoitoa. Oikea-aikainen teiden hoito pitää tiet hyvässä käyttökunnossa ja mahdollistaa maaseudun asuttuna pysymisen sekä eri toimet teiden varsilla. Yksityistiekunnat toimiviksi Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla -hanke perustuu yleisesti tunnustettuihin tiekuntien hallinnoinnin kehittämistarpeisiin ja Alajärven alueella tehtyyn esiselvityshankkeeseen. Esiselvityshanke antoi selvän kuvan siitä, mitkä asiat tiekuntien toiminnassa on laitettava kuntoon, jotta tiekunnat voivat toimia lain vaatimalla tavalla ja hakea jatkossakin erilaisia avustuksia teiden kunnossapitoon ja peruskunnostuksiin. Yksityistielain muutoksen myötä tiekuntien hallinnoinnille tuli uusia vaatimuksia. Kokousten koollekutsuminen tarkentui ja kokousten päätöksistä tehtyjen valitusten käsittely siirtyi osin kihlakunnan oikeuksiin. Myös erilaisten avustusten saamisen edellytyksenä on tiekunnan virallinen päätös ja hakemus. Talkoohengen vähentyessä ja tiekuntien puheenjohtajien/toimitsijamiesten ikääntyessä moni tie on jäämässä ilman vuosittaisia hallinnointia ja hoitotoimenpiteitä. Tieisännöintipalvelun käytöstä on saatu hyviä kokemuksia yksityisteiden hallinnoinnissa ja teiden hoidossa. Hankkeen aikana tiekuntien hallintoelimille ja osakkaille järjestetään tiedotustilaisuuksia yksityistielain sisällöstä ja vaatimuksista sekä tieisännöintipalvelujen käytöstä. Tieisännöintipalvelujen tarjoajille pidetään tiedotustilaisuuksia hankkeen toimista, tieisännöintipalvelujen tarjoajien osaamisvaatimuksista ja aktivoidaan toimijoita tarjoamaan palvelujaan. Metsäkeskus kerää ja julkaisee tiekuntien yhteystietoja perustamalleen Tienhoito.fi -sivustolle. Tämän hankeen toimesta palveluun viedään hankealueen yksityistiestön tieviivat ja julkaistaan sivustolla siihen luvan antaneiden tiekuntien yhteystiedot. Hanke opastaa tiekuntia päivittämään tietonsa myös yksityistierekisteriin ja DigiRoad -järjestelmään.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

178474

Aloituspäivämäärä

31.12.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt