Hanke
Kehittämishanke - 9413

Ylistenjärvi kuntoon II

Ylistenjärvi ry

30.06.2015 - 26.02.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tarkoituksena on Ylistenjärven vesi- ja kalastushoitoyhdistyksen toimesta parantaa jatkuvasti huononevan Ylistenjärven veden laatua sekä ehkäistä aiemmin puhtaan, kalarikkaan ja kirkasvetisen järven vesialueen ja rantojen rehevöitymistä. Järven ranta-alueella ja saaristossa on yhteensä 122 kiinteistöä, joista pääosa on vapaa-ajan asuntoja. Järven vaikutusalueella on myös muutamia vakituisia asuintaloja, maatalous- ja karjatiloja, Sastamalan kaupungin ja Huittisten seurakunnan yleisiä virkistysalueita uimarantoineen. Vesialueen kunnostushankkeella pyritään vähentämään haitallista vesikasvillisuutta ja valumia. Veden laatua tarkkaillaan ja otetaan näytteitä. Aiemmin tehdyn järven tilan kartoituksen perusteella määritellään kunnostustoimenpiteet, joilla tavoiteltuun 10 prosentin fosforipäästöjen vähentämiseen päästään. Suunnitelmaan voi sisältyä vesikasvien niittoa, pohjan perkausta, hoitokalastusta nuottaamalla, järveen laskevien ojien ja purojen veden suodatusta valuma-altaissa tai teknisillä laitteilla. Lisäksi voidaan suunnitella järvestä laskeviin puroihin rakenteita, joilla järven vedenpinnan korkeutta voidaan säätää.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

9413

Aloituspäivämäärä

30.06.2015

Loppumispäivämäärä

26.02.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt