Projekt
Utvecklingsprojekt - 9413

Ylistenjärvi kuntoon II

Ylistenjärvi ry

30.06.2015 - 26.02.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tarkoituksena on Ylistenjärven vesi- ja kalastushoitoyhdistyksen toimesta parantaa jatkuvasti huononevan Ylistenjärven veden laatua sekä ehkäistä aiemmin puhtaan, kalarikkaan ja kirkasvetisen järven vesialueen ja rantojen rehevöitymistä. Järven ranta-alueella ja saaristossa on yhteensä 122 kiinteistöä, joista pääosa on vapaa-ajan asuntoja. Järven vaikutusalueella on myös muutamia vakituisia asuintaloja, maatalous- ja karjatiloja, Sastamalan kaupungin ja Huittisten seurakunnan yleisiä virkistysalueita uimarantoineen. Vesialueen kunnostushankkeella pyritään vähentämään haitallista vesikasvillisuutta ja valumia. Veden laatua tarkkaillaan ja otetaan näytteitä. Aiemmin tehdyn järven tilan kartoituksen perusteella määritellään kunnostustoimenpiteet, joilla tavoiteltuun 10 prosentin fosforipäästöjen vähentämiseen päästään. Suunnitelmaan voi sisältyä vesikasvien niittoa, pohjan perkausta, hoitokalastusta nuottaamalla, järveen laskevien ojien ja purojen veden suodatusta valuma-altaissa tai teknisillä laitteilla. Lisäksi voidaan suunnitella järvestä laskeviin puroihin rakenteita, joilla järven vedenpinnan korkeutta voidaan säätää.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

9413

Startdatum

30.06.2015

Slutdatum

26.02.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner