Hanke
Utvecklingsprojekt - 9413

Ylistenjärvi kuntoon II

Ylistenjärvi ry

30.06.2015 - 26.02.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tarkoituksena on Ylistenjärven vesi- ja kalastushoitoyhdistyksen toimesta parantaa jatkuvasti huononevan Ylistenjärven veden laatua sekä ehkäistä aiemmin puhtaan, kalarikkaan ja kirkasvetisen järven vesialueen ja rantojen rehevöitymistä. Järven ranta-alueella ja saaristossa on yhteensä 122 kiinteistöä, joista pääosa on vapaa-ajan asuntoja. Järven vaikutusalueella on myös muutamia vakituisia asuintaloja, maatalous- ja karjatiloja, Sastamalan kaupungin ja Huittisten seurakunnan yleisiä virkistysalueita uimarantoineen. Vesialueen kunnostushankkeella pyritään vähentämään haitallista vesikasvillisuutta ja valumia. Veden laatua tarkkaillaan ja otetaan näytteitä. Aiemmin tehdyn järven tilan kartoituksen perusteella määritellään kunnostustoimenpiteet, joilla tavoiteltuun 10 prosentin fosforipäästöjen vähentämiseen päästään. Suunnitelmaan voi sisältyä vesikasvien niittoa, pohjan perkausta, hoitokalastusta nuottaamalla, järveen laskevien ojien ja purojen veden suodatusta valuma-altaissa tai teknisillä laitteilla. Lisäksi voidaan suunnitella järvestä laskeviin puroihin rakenteita, joilla järven vedenpinnan korkeutta voidaan säätää.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

9413

Aloituspäivämäärä

30.06.2015

Loppumispäivämäärä

26.02.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

kulturlandskap
miljö
vattenvård

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt