Hanke
Kehittämishanke - 102142

Yrityksen suunniteltu ja hallittu kasvattaminen -yritysryhmä

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari ry

31.07.2019 - 29.03.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa tuetaan muutoksen jälkeen neljän (alunperin viiden) yrityksen kasvua ja kehittymistä monipuolisella valmennus- ja konsultointiohjelmalla. Yritykset on valittu Hallitukset Töihin! -hankkeen kohteena olleista yrityksistä ja niillä kaikilla on samantyyppisiä kehittämisajatuksia ja -tarpeita. Yritykset ovat myös kasvuhaluisia ja -kykyisiä. Ryhmän yritykset tulevat hankkeen aikana oppimaan myös toisiltaan. Yksi mukaan alunperin valittu yritys (Fysio 2000 Oy) on omalta osaltaan keskeyttänyt hankkeen ja sen käyttämättä jääneet tukirahat (12.000 eur) on päätetty jakaa tasan hanketta jatkavien neljän yrityksen kesken (3.000 eur/yritys). Nämä neljä hankkeessa jatkavaa yritystä myös maksavat lisää omarahoitusosuuttaan (750 euroa lisää per yritys, tuen osuus 2.250 eur).

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

102142

Aloituspäivämäärä

31.07.2019

Loppumispäivämäärä

29.03.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Yritysryhmän kehittämishanke (75 %)

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt