Hanke
Kehittämishanke - 8498

Ytyä yrittäjyyteen – Uutta virtaa nuorten yrittäjyyteen ja yrittäjyyskasvatukseen

Kehittämisyhdistys Mansikka ry

01.08.2015 - 08.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

YTYÄ Yrittäjyyteen -hankkeen tavoitteena on edistää nuorten yrittäjyyskasvatusta, yrittäjyyttä ja työelämätaitoja Sisä-Savossa sekä madaltaa kynnystä yrittäjyyteen. Hankkeen pääkohderyhmiä ovat Sisä-Savon kuntien yläasteiden rehtorit, opinto-ohjaajat ja opettajat sekä oppilaat. Hankkeen toimenpiteet etenevät kuntien sivistystoimen sekä elinkeinotoimen henkilöstön, yrittäjien ja opettajien sitouttamisesta yhteisen strategian rakentamiseen ja edelleen opettajien täydennyskoulutuksesta/valmennuksesta yrittäjyyskasvatuksen toimintamallien kehittämiseen sekä nuorten projekteihin. Näillä toimenpiteillä kohderyhmille asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa ja luodaan kuntiin pysyvä toimintamalli. Hankkeelle haetaan rahoitusta maaseuturahastosta ja hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseutuohjelmaa. Hanke tukee Manner-Suomen maaseutuohjelman prioriteettia 6: sosiaalisen osallisuuden, köyhyyden vähentämisen ja taloudellisen kehityksen edistäminen maaseutualueilla. Monipuolinen maaseutuyrittäjyys on nostettu yhdeksi Pohjois-Savon maaseudun kehittämissuunnitelman painopistealueista. Rajattomien mahdollisuuksien maaseutu 2020 suunnitelmassakin nuoriso on kirjattu läpileikkaavaksi tavoitteeksi. YTYÄ -hanke vastaa yrittäjyyden kehittämisen tavoitteisiin nuoriso kohderyhmässä Sisä-Savon kunnissa yhteistyön lisäämisen menetelmillä. Hankkeen tuloksena Sisä-Savon kunnissa vahvistuu suunnitelmallinen yrittäjyyskasvatus sekä yrittäjyyskasvatuksen osaaminen. Nuorten edellytykset toimia yrittäjinä vahvistuvat ja yhä useammat nuoret näkevät tulevaisuuden mahdollisuutena toimia yrittäjänä. Hankkeen tuloksena yritysten ja perusopetuksen välinen yhteistyö syvenee ja se saa yhteiset tavoitteet ja toimintatavat.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

8498

Aloituspäivämäärä

01.08.2015

Loppumispäivämäärä

08.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt