Projekt
Utvecklingsprojekt - 8498

Ytyä yrittäjyyteen – Uutta virtaa nuorten yrittäjyyteen ja yrittäjyyskasvatukseen

Kehittämisyhdistys Mansikka ry

01.08.2015 - 08.01.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

YTYÄ Yrittäjyyteen -hankkeen tavoitteena on edistää nuorten yrittäjyyskasvatusta, yrittäjyyttä ja työelämätaitoja Sisä-Savossa sekä madaltaa kynnystä yrittäjyyteen. Hankkeen pääkohderyhmiä ovat Sisä-Savon kuntien yläasteiden rehtorit, opinto-ohjaajat ja opettajat sekä oppilaat. Hankkeen toimenpiteet etenevät kuntien sivistystoimen sekä elinkeinotoimen henkilöstön, yrittäjien ja opettajien sitouttamisesta yhteisen strategian rakentamiseen ja edelleen opettajien täydennyskoulutuksesta/valmennuksesta yrittäjyyskasvatuksen toimintamallien kehittämiseen sekä nuorten projekteihin. Näillä toimenpiteillä kohderyhmille asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa ja luodaan kuntiin pysyvä toimintamalli. Hankkeelle haetaan rahoitusta maaseuturahastosta ja hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseutuohjelmaa. Hanke tukee Manner-Suomen maaseutuohjelman prioriteettia 6: sosiaalisen osallisuuden, köyhyyden vähentämisen ja taloudellisen kehityksen edistäminen maaseutualueilla. Monipuolinen maaseutuyrittäjyys on nostettu yhdeksi Pohjois-Savon maaseudun kehittämissuunnitelman painopistealueista. Rajattomien mahdollisuuksien maaseutu 2020 suunnitelmassakin nuoriso on kirjattu läpileikkaavaksi tavoitteeksi. YTYÄ -hanke vastaa yrittäjyyden kehittämisen tavoitteisiin nuoriso kohderyhmässä Sisä-Savon kunnissa yhteistyön lisäämisen menetelmillä. Hankkeen tuloksena Sisä-Savon kunnissa vahvistuu suunnitelmallinen yrittäjyyskasvatus sekä yrittäjyyskasvatuksen osaaminen. Nuorten edellytykset toimia yrittäjinä vahvistuvat ja yhä useammat nuoret näkevät tulevaisuuden mahdollisuutena toimia yrittäjänä. Hankkeen tuloksena yritysten ja perusopetuksen välinen yhteistyö syvenee ja se saa yhteiset tavoitteet ja toimintatavat.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

8498

Startdatum

01.08.2015

Slutdatum

08.01.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner