Landsbygdsnätverksenheten

Landsbygdsnätverksenheten samordnar och utvecklar landsbygdsnätverkets verksamhet och sammanför aktörerna. Enheten ordnar kurser och seminarier för dem som jobbar inom nätverket och erbjuder verktyg som stöd för arbetet. Landsbygdsnätverksenheten för alltså samman de utvecklare, forskare, myndigheter och organisationer som jobbar med landsbygdsutveckling.

Landsbygdsnätverksenheten är en enhet med moderna och experimentella verksamhetsmetoder som främjar landsomfattande gemensamma aktiviteter. Du kan alltid kontakta nätverkstjänster om du kommer på något nytt verksamhetssätt eller verktyg som kunde vara till nytta för hela landsbygdsnätverket. Landsbygdsnätverkets team har bland annat som uppgift att göra det möjligt att förverkliga idéer, så tveka inte att ta kontakt!

Team stöder och samordnar också den verksamhet som de viktiga regionala landsbygdsnätverken utövar som en del av det landsomfattande nätverket och deltar aktivt i de europeiska nätverkens gemensamma verksamhet och utvecklingsarbete.

Varje år gör enheten upp en verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för landsbygdsnätverket och utför en självvärdering av verksamhetsplanen. Därtill utvärderas genomslagskraften för nätverkets verksamhet som ett led i utvärderingen av programmet.

Plock ur landsbygdsnätverksenheten verksamhetsprinciper:

• nätverksbildningen sker systematiskt, aktivt och i växelverkan med aktörerna

• kommunikationen är begriplig och aktuell

• samarbetet med forskningen är konstruktivt och intensivt

• internationaliseringen är en central del av verksamheten

• genom att förmedla exempel på praktiska resultat av programmen för att utveckla landsbygden utökar vi samarbetet mellan utvecklarna av landsbygden och jordbruket.

Landsbygdsnätverksenheten finns i Landsbygdsverkets lokaliteter i Seinäjoki.

 

"Förstärkt samarbete, nya verktyg och kommunikation"