Muistilista matkakulujen veloittamiseen

Matkakulut osana ostopalvelua

Mikäli matkat kuuluvat ostopalvelusopimuksen piiriin, matkakustannuksia ei eritellä erikseen, vaan niistä sovitaan etukäteen tilaajan kanssa ja matkakulut sisällytetään ostopalvelun kokonaissummaan. Organisaatio ja sen työntekijä sopivat keskenään matkakulujen korvaamisesta.

Matkakulujen veloitus

Matkakustannukset korvataan valtion matkustussäännön mukaisesti. Katso muistilista matkakulujen veloittamiseen.

Lisätietoa: Anna Mäkinen, anna.makinen(a)ruokavirasto.fi