Hanke: Muut rahastot
Tutkimus

Lypsykarjojen vaihtoehtoiset kuivitusratkaisut

01.01.2024 - 31.12.2025

Julkinen hankekuvaus

Lypsykarjojen vaihtoehtoiset kuivitusratkaisut -hankkeen tavoitteena on löytää toimivia, ihmisille ja eläimille terveellisiä ja turvallisia, taloudellisia ja kestäviä kuivikevaihtoehtoja ja tuottaa monipuolinen, puolueeton tietopaketti lypsykarjojen kuivikevalintojen tueksi. Tavoitteena on koota hajallaan oleva tutkimustieto ja yhdistää se lypsykarjatiloilta saatavaan kokemusperäiseen tietoon ja osaamiseen eri kuivikkeista ja niiden käytettävyydestä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

JTF

Aloituspäivämäärä

01.01.2024

Loppumispäivämäärä

31.12.2025

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Tervetuloa keskustelemaan lypsykarjatilojen kuivikevaihtoehdoista nyt ja tulevaisuudessa ja kuinka ne tulisi huomioida jo rakennussuunnittelussa. 
Tilakohtaiset ja alueelliset tekijät kuivikkeiden saatavuudessa? Löydetäänkö uusia materiaaleja ja mitä ne vaativat suunnittelulta? Miten suunnittelussa näihin varaudutaan?

Työpaja rakennussuunnittelijoille, neuvojille, navettarakentamisen asiantuntijoille ja rahoittajille sekä muille aiheesta kiinnostuneille. Lisätietoja https://maaseutuverkosto.fi/tapahtumat/kuivitus-lypsykarjanavetoissa-tulevaisuudessa-ja-rakennussuunnittelu/

 

Hankkeen yhteyshenkilöt

7 jäsentä

Kommentit

1