Institutet för bioekonomi vid Jyväskylä yrkeshögskola är med i många aktiviteter

Institutet för bioekonomi vid Jyväskylä yrkeshögskola är en mångsidig test- och forskningsmiljö som kompletteras av Älymaatila i Tarvaala och därtill hörande testning av smarta tekniker.

Jyväskylä yrkeshögskola tillhandahåller examensutbildning på tre campus i Jyväskylä centrum och vid Institutet för bioekonomi, på Bioekonomicampus i Tarvaala i Saarijärvi. 

I institutets Testori-lokaler finns en mångsidig test- och forskningsmiljö där det bland annat är möjligt att göra utsläppsmätningar och analysera fasta bränslen. Som serviceverksamhet produceras tjänster som har samband med vattenskydd, mätning av vattenkvalitet och till exempel planering av våtmarker. 

För forskning och utveckling inom smart lantbruk och bioekonomi finns det i Tarvaala Älymaatila med tillhörande Smart Bioeconomy Testbed som testar och undersöker smarta tekniker. Målet är att påskynda införandet av nya smarta tekniska lösningar, och därför fokuserar forskningen och utvecklingen på att lösningarna ska vara fungerande och lönsamma.

Institutet för bioekonomi har ett mångsidigt samarbete med företag, till exempel AGCO/Valtra. Den senaste samarbetsformen är att agrologistuderanden vid institutet är Valtra Experience Squad-ambassadörer och guider för kunder som besöker fabriken i Suolahti och Tarvaala Bioekonomicampus, där studeranden också ordnar provkörningar.  Viktiga lokala samarbetsparter är Saarijärvi stad och yrkesinstitutet POKE som förvaltar lantgården på Bioekonomicampus. Internationellt samarbete bedrivs för närvarande i flera projekt, bland annat RD12Club, och inom ramen för samarbetsplattformen Biobord som utvecklas i Connected by Biobord-projekten. Smart Bioeconomy Testbed vid Älymaatila är medlem av Nordic Testbed Network.

Läs mer