Företagande

Det finns en hel del intressant som pågår kring företagande! Med EU:s landsbygdsfinansiering utvecklas företagandet på landsbygden på många olika sätt. Utöver företagsstöden främjas näringarna med hjälp av projekt, och företagarnas kunnande stöds med hjälp av utbildning och kommunikation.

Intressanta innehåll

Bekanta dig med de senaste innehållen för nätverksplattformen.

Bekanta dig med bloggarna och lägg till din egen

Dela en ny blogglänk

Utnyttja de mångsidiga möjligheterna på Landsbygdsnätverket.fi

Tematräffar

Tematräffarna är videomöten med låg tröskel för personer som är intresserade av samma tema. Du kan också själv ordna tematräffar.

Agrihubi

Agrihubi erbjuder nyttig och intressant information särskilt om jordbrukets lönsamhet.

I projektregistret hittar du alla utvecklingsprojekt som finansierats från EU:s landsbygdsfond från och med 2014

Bekanta dig med utvecklingsarbetet på landsbygden och jordbruket som har gjorts under årens lopp via projekten, och vad som pågår just nu! Om du själv är en projektaktör kan du uppdatera ditt projekts projektkort som finns i projektregistret.