Leaderverksamhet

Leader är verksamhet, rådgivning och finansiering för ortens bästa. De 52 Leader-grupperna i Fasta Finland och Leader Åland möjliggör allt detta.

Kuvituskuva, jossa taloja.

Aktuella innehåll inom Leaderverksamhet

Bekanta dig med de senaste innehållen för nätverksplattformen.

Bekanta dig med bloggarna och lägg till din egen

Dela en ny blogglänk

Diskussionsgrupper

I diskussionsgrupperna diskuteras stora och små ämnen. Delta i diskussionen eller grunda en ny grupp. Här är några intressanta plock.

Utnyttja de mångsidiga möjligheterna på Landsbygdsnätverket.fi

Medlemmar

Hitta människor som är intresserade av samma ämnen, eller till exempel en expert till ditt evenemang.

Teematräffar

Tematräffarna är videomöten med låg tröskel för personer som är intresserade av samma tema. Du kan också själv ordna tematräffar.

Agrihubi

Agrihubi erbjuder nyttig och intressant information särskilt om jordbrukets lönsamhet.

I projektregistret hittar du alla utvecklingprojekt som finansierats från EU:s landsbygdsfond från och med 2014.

Bekanta dig med utvecklingsarbetet på landsbygden och jordbruket som har gjorts under årens lopp via projekten, och vad som pågår just nu! Om du själv är en projektaktör kan du uppdatera ditt projekts projektkort som finns i projektregistret.

Utveckling av Leaderverksamhet och arbete i styrelsen (kommer snart)

På den här sidan hittar du mer information om ämnen som peer auditing och länkar till utbildningar som är användbara för styrelsearbete.

Leader-toiminnan kehittäminen