Innovationer

Är du intresserad av vilka innovationer som uppstår i landsbygdsnätverkets verksamhet? Denna sida samlar omfattande innehåll kring ämnet.

Aktuella innehåll inom innovationer

Bekanta dig med de senaste innehållen för nätverksplattformen.

Bekanta dig med bloggarna och lägg till din egen

Dela en ny blogglänk

Diskussionsgrupper

I diskussionsgrupperna diskuteras stora och små ämnen. Delta i diskussionen eller grunda en ny grupp. Här är några intressanta plock.

Utnyttja de mångsidiga möjligheterna på Landsbygdsnätverket.fi

Medlemmar

Hitta människor som är intresserade av samma ämnen, eller till exempel en expert till ditt evenemang.

Tematräffar

Tematräffarna är videomöten med låg tröskel för personer som är intresserade av samma tema. Du kan också själv ordna tematräffar.

Agrihubi

Agrihubi erbjuder nyttig och intressant information särskilt om jordbrukets lönsamhet.

I projektregistret hittar du alla utvecklingprojekt som finansierats från EU:s landsbygdsfond från och med 2014.

Bekanta dig med utvecklingsarbetet på landsbygden och jordbruket som har gjorts under årens lopp via projekten, och vad som pågår just nu! Om du själv är en projektaktör kan du uppdatera ditt projekts projektkort som finns i projektregistret.