Jordbruket

Den här temasidan samlar det senaste innehållet om temat jordbruk på nätverksplattformen, såsom nyheter, evenemang och diskussionsgrupper.

Livsmedelsverkets sidor om jordbrukarstöd

Aktuella innehåll inom jordbruket

Bekanta dig med de senaste innehållen för nätverksplattformen.

Bekanta dig med bloggarna och lägg till din egen

Dela en ny blogglänk

Utnyttja de mångsidiga möjligheterna på Landsbygdsnätverket.fi

Tematräffar

Tematräffarna är videomöten med låg tröskel för personer som är intresserade av samma tema. Du kan också själv ordna tematräffar.

Agrihubi

Agrihubi erbjuder nyttig och intressant information särskilt om jordbrukets lönsamhet.

I projektregistret hittar du alla utvecklingsprojekt som finansierats från EU:s landsbygdsfond från och med 2014.

Bekanta dig med utvecklingsarbetet på landsbygden och jordbruket som har gjorts under årens lopp via projekten, och vad som pågår just nu! Om du själv är en projektaktör kan du uppdatera ditt projekts projektkort som finns i projektregistret.