Kpedus nya lösdrift och teknik främjar samarbete

Den nya forskningslösdriften och de olika körsimulatorerna vid Mellersta Österbottens yrkesinstitut ger många möjligheter för undervisning och FoUI-verksamhet.

Mellersta Österbottens Utbildningssamkommun (Kpedu) tillhandahåller utbildning på andra stadiet i Karleby, Perho, Kaustby, Kelviå, Jakobstad och Kannus. Utbildning inom naturresurssektorn tillhandahålls i Kaustby, Perho och Kannus, som i vår även införde en ny modern forskningslösdrift. Kannus finns det dessutom en ny veterinärmottagning för smådjur och olika körsimulatorer för användning inom jord- och skogsbruket.

Den nya lösdriften och dess teknik används i forskningssamarbetet med Uleåborgs yrkeshögskola. Kpedu har företagssamarbete med bland annat Valtra, Hankkija, A-Rehu, ProAgria och Lantmännen Agro. På projektsidan deltar Kpedu i bland annat Agroteknoa Jokilaaksoihin och Tietolinkki.

Läs mer