POKE litar på samarbete

Det nära samarbetet på Bioekonomicampus utgör en solid grund för POKE:s utvecklingsverksamhet. Inom smart lantbruk samarbetar POKE med bland annat Valtra.

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE är en yrkesläroanstalt på andra stadiet med verksamhetsställen i Äänekoski, Saarijärvi, Viitasaari och Laukas. Utbudet av utbildning för yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och annan komplettering av kunskaper är mångsidigt och genomförs även i form av flerformsutbildning och läroavtalsutbildning.

POKE:s enhet för naturresurser i Tarvaala i Saarijärvi har ett nära samarbete med Institutet för bioekonomi vid Jyväskylä yrkeshögskola på samma Bioekonomicampus. På undervisningsgården finns cirka 100 hektar åkrar, ett lösdriftsstall med mjölkrobot och lokaler för skötsel av sällskapsdjur.

ForesTori på campus har moderna lokaler för att även studera underhåll och reparation av tunga fordon. Till utrustningen på ForesTori hör även skogsmaskinsimulatorer som används aktivt. För praktisk undervisning i skogsbruk används ett omfattande urval av skogsmaskiner. Certifikat för hållbar utveckling på läroanstalter har beviljats sedan 2009.

Utöver undervisning i grundläggande kunskaper och färdigheter för jordbruk tillhandahåller undervisningsgården en plattform för aktuell utvecklings- och försöksverksamhet. Genom att delta i CarbonAction-verksamheten och genom den införda Valio Carbo®-miljöräknaren deltar vi i kolbindningsarbetet. Deltagandet i utvecklingen av det smarta jordbruket ökar tack vare projektverksamheten och det nära samarbetet mellan Valtra.

Läs mer