Hanke
Utvecklingsprojekt - 14202

1629 – selvitys 16-29 vuotiaiden toiminnan kehittämiseksi – hanke (lyhyesti 1629 – hanke)

Soinin 4H-yhdistys r.y.

31.12.2015 - 09.04.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Soinin 4H-yhdistyksen toiminta on tarkoitettu 6-29-vuotiaille lapsille ja nuorille. Toimintamme on kuitenkin pääsääntöisesti keskittynyt alle 16-vuotiaisiin. Haluaisimme kehittää jatkossa toimintaamme siten, että se olisi mahdollisimman monipuolista ja vakiintunutta, jotta myös 16-vuotiaista aina 29-ikävuoteen asti olisi mahdollisuuksia innostua toiminnastamme, saada työelämäkokemuksia ja uskallusta yritteliäisyyteen ja yrittäjyyteen, mahdollisuuksia harrastusten löytymiseen ja harrastamiseen ja virkistäytymiseen ja sitä kautta olla edistämässä heidän hyvinvointiaan ja elämänhallintaansa sekä ehkäistä heidän syrjäytymistään. Tällä esiselvityshankkeella selvitetään miten Soinin 4H-yhdistyksen toimintaa pitäisi kehittää ja mitä/minkälaisia toimia tai tiloja vaatisi, jotta 16-29 -vuotiaat saataisiin mukaan toimintaan.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

14202

Aloituspäivämäärä

31.12.2015

Loppumispäivämäärä

09.04.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

rekreations- och hobbyverksamhet
ungdomar
välfärd

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt