Projekt
Utvecklingsprojekt - 212344

168 elämyksen kilometriä. Tapahtumia ja tuotteita Himosjämsän ulkoilureitistölle.

Jämsän kaupunki

01.12.2022 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Tapahtumia ja tuotteita Himosjämsän ulkoilureitistölle. 168 elämyksen kilometriä - yhteistyöhanke Retkeily ja ulkoilu luonnossa kasvattavat suosiotaan. Siihen liittyvät palvelut tarjoavat yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia. 168 elämyksen kilometriä -hankkeen tarkoitus on aktivoida yrityksiä verkostojensa kanssa ideoimaan ja kehittämään vuosina 2023 - 25 vaiheittain valmistuvalle Jämsähimoksen ulkoilureitistölle yritystoimintaan soveltuvaa käyttöä; keitä ulkoilureitin käytön asiakasryhmät voisivat olla, millaisia tuotteita ja palveluja tarvittaisiin, mitä tapahtumia ja kilpailuja reitistöllä voi järjestää, millaista yhteistyötä palvelujen tarjoaminen edellyttää ja kuinka reitistön pohjalta luodaan ympärivuotista liiketoimintaa. Hanke edistää yhteistyötä ja verkostojen syntymistä retkeily- ja ulkoilupalvelujen tuotantoon. Tavoite on, että vaiheittain valistuvaa reitti voidaan hyödyntää alueen yritysten liiketoiminnassa jo ensimmäisten osien valmistuttua. Tuloksena syntyy yritys- ja toimijaverkostoja, ulkoilu- ja retkeilypalvelujen, tuotteiden sekä tapahtumien toteutusmalleja. Tulokset kootaan ulkoilu- ja retkeilyreitin käyttösuunnitelmaksi ja se on kaikkien reitille tapahtumia ja liiketoimintaa kehittävien toimijoiden käytössä. Syntyneitä ideoita voidaan jatkokehittää tulevissa yritysryhmä- ja kehityshankkeissa. Hanke toteutetaan Jämsän alueella ajalla 1.12.2022 - 31.12.2023. Hallinnoija Jämsän kaupunki.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

212344

Startdatum

01.12.2022

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner