Hanke
Utvecklingsprojekt - 24898

4H-kiiturit

Joroisten 4H-yhdistys r.y.

01.06.2016 - 22.10.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

4H-Kiiturit hanke toteuttaa Suomen 4H-järjestön Tekoja lähellä ja kaukana -mallia. Tekoja lähellä ja kaukana -toimintamalli kertoo 4H:n kansalaiskasvatuksesta. Siinä yhdistyvät nuorten oman toiminnan tukeminen ja nuorten tekeminen. Tekoja lähellä ja kaukana -toimintamalli yhdistää eri-ikäisiä ihmisiä kaupungeissa ja maaseudulla. Lähtökohtana ovat kuitenkin paikalliset tarpeet ja oman paikkakunnan nuorten tukeminen. Lennokki ja moottorikerhojen käynnistäminen on uudenlaista toimintaa 4H-nuorisotyössä.Lähialueella ei ole vastaavanlaista kerhotoimintaa eikä myöskään ole osa peruskerhotoimintaa. Kehittämishankkeen tavoitteena on luoda uusia toimintamalleja paikalliseen ja alueelliseen 4H-nuorisotyöhön ja lisätä lasten ja nuorten sekä perheiden yhteisiä harrastusmahdollisuuksia. Hankkeessa halutaan aktivoida erityisesti poikia hakeutumaan mielenkiintoiseen ohjattuun toimintaan. Hankkeessa aktivoidaan alueen 4H-yhdistyksiä toimimaan yhdessä sekä luomaan paikkakunnilla verkostoja muihin toimijoihin. Hankkeessa halutaan mahdollistaa myös nuorten yrittäjyys esim. ilmakuvaus ja rc-laitteiden rakentaminen. Yrittäjyydestä kiinnostuneille nuorille voimme tarjota yrittäjyyskasvatusta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

24898

Aloituspäivämäärä

01.06.2016

Loppumispäivämäärä

22.10.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt