Projekt
Utvecklingsprojekt - 156213

Aarni-luontokeskuksen esiselvitys- ja konseptointihanke

Lab-ammattikorkeakoulu Oy

01.08.2021 - 02.05.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Aarni-luontokeskuksen esiselvitys- ja konseptointihankkeessa vahvistetaan Päijät-Hämeen luontomatkailun kehittämistä ja vauhditetaan Padasjoelle rakennettavaa Aarni-matkailupalvelukeskittymää. Hankkeessa määritellään lähtökohdat ja askelmerkit, selvitetään avainosapuolet, sitoutetaan toimijaverkosto ja luodaan palvelu- ja toimintakonsepti edistykselliselle luontokeskukselle sekä erottuvalle ja immersiiviselle näyttely- ja kokemusympäristölle. Aarni-luontokeskus toimii vetovoimaisena porttina Päijänteen kansallispuistoon ja kokoaa yhteen luonto-, vesistö ja metsätietoa tuotteistaen ja konseptoiden sen digitaalisten ratkaisujen, käyttäjälähtöisen suunnittelun, elämyksellistämisen ja pelillistämisen keinoin eri käyttäjäryhmille. Aarni-luontokeskus liittyy myös Salpausselkä Geoparkin opastusjärjestelyjen kokonaissuunnitteluun. Luontokeskus keskeisenä luontomatkailuinfrastruktuurina ja -palveluna on uuden ajan esimerkillinen luontokeskus toimien niin kiinnostavana tietokeskuksena ja vierailukohteena kuin edelläkävijänä rakennettuja, virtuaalisia ja luonnon muovaamia elementtejä yhdistävänä kokemusmaailmana. Luontokeskuksen näyttely-ympäristö avautuu ja yhdistyy ympäröivään luontoon ja maastoreitteihin muun muassa teknologian avulla. Aarni-luontokeskus kasvattaa ja ohjaa matkailijavirtoja ja saa ihmisiä pysähtymään Päijänteellä, myös lähikunnissa. Hanke vahvistaa myös osapuolten osaamista kokemuksellisten luonto- ja näyttely-ympäristöjen kehittämisessä. Uutuusarvoa hanke tuo hyödyntämällä ja pilotoimalla laajennettua todellisuutta luontokohteissa ja -ympäristöissä / -reiteillä aiempaa kokonaisvaltaisemmin, yhä yhtenäisempänä kävijäkokemuksena.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

156213

Startdatum

01.08.2021

Slutdatum

02.05.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner