Hanke
Utvecklingsprojekt - 156213

Aarni-luontokeskuksen esiselvitys- ja konseptointihanke

Lab-ammattikorkeakoulu Oy

31.07.2021 - 30.08.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Aarni-luontokeskuksen esiselvitys- ja konseptointihankkeessa vahvistetaan Päijät-Hämeen luontomatkailun kehittämistä ja vauhditetaan Padasjoelle rakennettavaa Aarni-matkailupalvelukeskittymää. Hankkeessa määritellään lähtökohdat ja askelmerkit, selvitetään avainosapuolet, sitoutetaan toimijaverkosto ja luodaan palvelu- ja toimintakonsepti edistykselliselle luontokeskukselle sekä erottuvalle ja immersiiviselle näyttely- ja kokemusympäristölle. Aarni-luontokeskus toimii vetovoimaisena porttina Päijänteen kansallispuistoon ja kokoaa yhteen luonto-, vesistö ja metsätietoa tuotteistaen ja konseptoiden sen digitaalisten ratkaisujen, käyttäjälähtöisen suunnittelun, elämyksellistämisen ja pelillistämisen keinoin eri käyttäjäryhmille. Aarni-luontokeskus liittyy myös Salpausselkä Geoparkin opastusjärjestelyjen kokonaissuunnitteluun. Luontokeskus keskeisenä luontomatkailuinfrastruktuurina ja -palveluna on uuden ajan esimerkillinen luontokeskus toimien niin kiinnostavana tietokeskuksena ja vierailukohteena kuin edelläkävijänä rakennettuja, virtuaalisia ja luonnon muovaamia elementtejä yhdistävänä kokemusmaailmana. Luontokeskuksen näyttely-ympäristö avautuu ja yhdistyy ympäröivään luontoon ja maastoreitteihin muun muassa teknologian avulla. Aarni-luontokeskus kasvattaa ja ohjaa matkailijavirtoja ja saa ihmisiä pysähtymään Päijänteellä, myös lähikunnissa. Hanke vahvistaa myös osapuolten osaamista kokemuksellisten luonto- ja näyttely-ympäristöjen kehittämisessä. Uutuusarvoa hanke tuo hyödyntämällä ja pilotoimalla laajennettua todellisuutta luontokohteissa ja -ympäristöissä / -reiteillä aiempaa kokonaisvaltaisemmin, yhä yhtenäisempänä kävijäkokemuksena.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

156213

Aloituspäivämäärä

31.07.2021

Loppumispäivämäärä

30.08.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

nya tjänster
rekreations- och hobbyverksamhet
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt