Hanke
Utvecklingsprojekt - 35781

Ähtäri Zoo Panda Visit

Ähtärin Eläinpuisto Oy

01.05.2017 - 15.01.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hanke on kumppanuushanke, jossa selvitetään ja synnytetään Etelä-Pohjanmaan matkailutuotteiden ja matkailutoimijoiden osaamisen sekä yhteistyön edellytysten parantamiseen tähtäävä toiminnallinen kokonaisuus palvelumuotoiluprosesseilla. Hankeen aikana luodaan ja toteutetaan jatkuva ja kaikille avoin asiakaskokemus -tuotekehitysprosessi, jossa osallistujat - niin matkailuyrittäjät kuin asiakkaat - ovat mukana aktiivisina toimijoina yhteisöllisessä kehittämistyössä. Hankkeessa selvitään, millaisia vientivalmiuksia ja -mahdollisuuksia Etelä-Pohjanmaan matkailuyrityksillä on Kiinaan. Hanke on luonteeltaan yleishyödyllinen ja avoin kaikille kiinnostuneille toimijoille.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

35781

Aloituspäivämäärä

01.05.2017

Loppumispäivämäärä

15.01.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Internationell/Internationalisering
nätverk
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt