Projekt
Utvecklingsprojekt - 58315

Aisaparin Hevooset

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä

01.01.2018 - 23.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kaiken hevosalan toiminnan perustana on hevosen hyvinvoinnista huolehtiminen. Hevosharrastajan ja yrittäjän on hallittava paljon tietoa hevosista ja hevosalasta. Kaikki hevosten ruokintaan, muuhun hoitoon ja käsittelyyn, olosuhteisiin, valmennukseen ja kilpailemiseen liittyvä vaikuttaa hevosen hyvinvointiin ja päinvastoin hyvinvoiva hevonen on suorituskykyinen. Laadukas kilpailutoiminta on alan näyteikkuna ja tärkeä vetovoimatekijä. Hevosurheilun edellytysten turvaaminen ja kehittäminen on yksi alan elinehto. Se edellyttää urheilulle toimivia olosuhteita sekä hevosten, valmentajien ja ratsastajien kehittymismahdollisuuksia aina harrastetasolta huippu-urheiluun saakka. Aisaparin alueella raviurheilu on erityisen suosittua ja alue tarjoaakin loistavat mahdollisuudet lajin kehittymiselle aina kansainväliselle tasolle saakka. Hevostoiminta on fyysisesti raskasta ja kuluttavaa työtä. Sekä fyysisen että psyykkisen jaksamisen sekä tapaturmien ehkäisyn kannalta hevosyrittäjien ja valmentajien on huolehdittava myös itsestään. Koulutuksen ja tiedotuksen avulla on saatava jokainen hevosalalla toimiva suhtautumaan vastuullisesti turvallisuuskysymyksiin sekä parannettava yrittäjien ja työntekijöiden hyvinvointia ja työssä jaksamista. Yrittäjän hyvinvointi on suoraan verrannollinen hevosten hyvinvointiin. Koulutustilaisuudet ja opintomatkat luovat omalta osaltaan vahvaa pohjaa alueen hevostoimijoiden tietotaidon parantamiselle, verkostoitumiselle ja tulevalle yhteistyölle. Hankkeen ulkomaan opintomatka edistää paikallisen verkostoitumisen lisäksi myös kansainvälisiä yhteistyömahdollisuuksia. Alan uudet tuulet ja vieraalla maalla toteutettavat hyväksi havaitut toimintatavat motivoivat myös alueen hevosyrittäjiä oman toimintansa kehittämisessä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

58315

Startdatum

01.01.2018

Slutdatum

23.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som inte riktar sig till en viss bransch eller aktörsgrupp (90 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner