Projekt
Utvecklingsprojekt - 212397

Akuuttia tietoa maatilayritysten kannattavuudesta lannoite- ja energiansäästötoimissa

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

01.01.2023 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Keväällä 2022 alkanut sota Ukrainassa on nostanut lannoitteiden hintoja moninkertaisiksi ja vaikeuttanut lannoitteiden saatavuutta merkittävästi. Lisäksi energian hinnat ja erityisesti polttoaineiden hinnat ovat kallistuneet selvästi ja aiheuttaen osaltaan kustannuskriisiä maatilayrityksille. Samanaikaisesti ilmastonmuutos etenee ja sään ääri-ilmiöt vaativat maatiloilta resilienssiä. Lisäksi maataloudelta odotetaan sekä hiilipäästöjen vähentämiseen että ilmastonmuutoksen sopeutumiseen liittyviä toimenpiteitä. Vaihtoehtoisten energianmuotojen käyttöönotto ei tapahdu nopeasti, mutta kesän 2023 viljelykaudelle on selkeä tarve lisätä maatilayrittäjien tietoisuutta nopeastikin saatavilla olevista vaihtoehdoista. Hankkeen tavoitteena on lisätä alueen maatalousyrittäjien taitoja hallita tuotantopanosten tehokasta käyttöä. Hankkeessa keskitytään erityisesti kahteen päätavoitteeseen: 1) Kustannustehokas energian käyttö maatilalla ja 2) Kustannustehokas ja tarpeenmukainen lannoitus. Hankkeessa järjestetään tiedotustilaisuuksia, joissa keskitytään tuotantopanoksiin ja niiden käytön tarkentamiseen uuden teknologian avulla. Tilaisuuksissa painotetaan koneyhteistyön mahdollisuuksia. Esitellyillä toimenpiteillä maatalousyrittäjät osaavat kehittää maatilan energia- ja lannoiteratkaisuja siten, että tuotantopanokselle saadaan maksimaalinen tuotto. Hanke antaa maatalousyrittäjälle keinoja ja ratkaisumalleja, joiden avulla voidaan minimoida kustannuskriisin vaikutukset. Nämä toimenpiteet auttavat maataloussektoria vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ja lannoitteiden käytön tehostamisen myötä myös ravinnehuuhtoumat vähenevät vesistöissä. Tuloksena osallistujilla (150 hlöä) on paremmat valmiudet kehittää maatilansa toimintaa kustannustehokkaaksi nykyisissä olosuhteissa. Osallistuneet huomioivat tiedon tehdessään päätöksiä viljelysuunnittelussa. Maatiloilla on käytössä paras tieto lannoitteiden käytöstä ja vaihtoehtoisista ja uusiutuvista energialähteistä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

212397

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner