Projekt
Lokal utveckling - 269653

Ammattikalastuksen elinvoiman lisääminen ja kalan alkukäsittelyn osaamistason nostaminen sekä kalasataman käyttöönoton viimeistely ja toiminnan kehittäminen.

Hirvensalmen Kala Oy

20.11.2023 - 30.12.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hirvensalmen kalasatama on suunniteltu suuremman vuosivolyymin käsittelyyn sekä palvelemaan nykyistä suurempaa kalastajajoukkoa, mikä vaatii uusia kalastajia. Kalastajia pyritään saamaan lisää niin ykkösluokkaan kuin kakkosluokkaankin erilaisia tilaisuuksia järjestämällä ja alalle tulon kynnystä madaltamalla. Hirvensalmen Kala Oy toteuttaa hankkeen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, joita ovat mm. osakaskunnat, Järvi-Suomen Kalatuote, alueen kunnat, Kalaleaderit, ELY-keskus ja TE-toimisto. Tavoitteena on myös aloittavien ja toimintaa kehittävien kalastajien kouluttaminen kalan vastaanottajan ja seuraavan kalanostajan ja kalankäyttäjän näkökulmasta tarpeellisiin asioihin ja kuljetusratkaisujen suunnittelu uusien kalastajien kanssa. Myös kalan laadun varmistamisen toimenpiteet laboratoriotesteillä ja käytännön luominen laadun tuottamiseen kuuluu tehtäviin. Lopullisena tavoitteena on alueen ammattikalastuksen määrällistä ja laadullista nykytilaa kohentamalla elinvoimaisten kalakantojen laajempi hyödyntäminen ja käsittely Hirvensalmen kalasatamassa, jonka käsittelylaitoksen valmiiksi saaminen kunnan kanssa 2025 aikana ja täyden toimintakapasiteetin valmiuden saavuttaminen tapahtuu samanaikaisesti kalastajamäärän kasvun kanssa.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

269653

Startdatum

20.11.2023

Slutdatum

30.12.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Lokal utveckling

Underåtgärd

3.1 Lokal utveckling

Typ av åtgärd

Lokal utveckling

Åtgärdens specifierare

Lokala utvecklingsprojekt

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner