Projekt
Lokal utveckling - 205747

Ankeriaan suojelutoiminnan tehostaminen kaupallisen kalastuksen avulla

Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö sr

08.06.2022 - 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

HANKKEEN IDEA Ankeriaiden pyyntiä kuljetusta varten tulisi tehostaa. Tämä onnistuisi todennäköisesti parhaiten pyytämällä vaelluskypsiä ankeriaita rysillä Vesijärveltä. Samalla voidaan tehdä merkintä- ja muita ankeriaaseen liittyviä tarpeellisia tutkimuksia entistä huomattavasti suuremmalla yksilömäärällä. Ankeriaiden pyynnistä vastaisivat Vesijärvellä toimivat kaupalliset kalastajat. Tällöin toiminta olisi tehokasta, ja samalla kompensoitaisiin sitä tulonmenetystä, joko kalastajia on kohdannut ankeriaan jouduttua WWF:n punaiselle listalle. Kyseessä on hanke, jolla testataan uutta toimintatapaa ankeriaan suojelussa yhteistyössä kaupallisen kalastuksen kanssa. Toimintatapaa voidaan sen onnistuessa soveltaa muuallakin Euroopassa. Lopullisena tavoitteena olisi ankeriaan palauttaminen elinvoimaisten, ja siten kaupallisesti hyödynnettävien lajien joukkoon. HANKKEEN TAVOITTEET - mereen siirrettävien ja merkittävien ankeriaiden määrän merkittävä lisääminen - seurantamenetelmien kehittämien ja tutkimusyksilöiden määrän merkittävä lisääminen - kaupallisten kalastajien ja tutkimuslaitoksen yhteistyön kehittäminen - uuden toimintamallin luominen ja testaaminen - ankeriaskannan elpymisen edistäminen TOIMENPITEET - Osa-aikaisen hanketyöntekijän palkkaaminen - Sopimukset kalastajien kanssa (neuvotellaan vähintään kolmen kalastajan kanssa) - Siirtojen järjestäminen - Tutkimustoimet - Tiedotus JATKUVUUS Hankkeella testataan kaupallisten kalastajien ja tutkimuslaitoksen sekä muiden toimijoiden välisen yhteistyön mahdollisuuksia suojeltavan lajin elinvoimaisuuden palauttamisessa. Mikäli metodi toimii, on siitä tarkoitus tehdä pidempiaikainen toimintamalli, jolle rahoitus haetaan muista rahoituslähteistä. STRATEGISUUS Hanke tukee Sisä-Suomen Kalaleaderin strategista toimintalinjaa 2. Ympäristötoimet, muutokseen varautuminen ja resilienssi. TIEDOTTAMINEN Hankkeesta tiedotetaan Vesijärvisäätiön ja Sisä-Suomen kalatalousryhmän viestintäkanavilla, pääosin sosiaalisessa mediassa.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

205747

Startdatum

08.06.2022

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Lokal utveckling

Underåtgärd

3.1 Lokal utveckling

Typ av åtgärd

Lokal utveckling

Åtgärdens specifierare

Lokala utvecklingsprojekt

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner