Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 286609

Anskaffning av sälsäkra ryssjor

BearWeld

14.03.2024 - 14.03.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Anskaffning av sälsäkra ryssjor.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

286609

Startdatum

14.03.2024

Slutdatum

14.03.2025

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.6 Bidra till att skydda och återställa den biologiska mångfalden i vattenmiljöer och de akvatiska ekosystemen

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner