Projekt
Utvecklingsprojekt - 270947

Automaattinen menetelmä nurmibiomassan määrän arviointiin, seurantaan ja ennustamiseen – PUNURMIO

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

- 30.12.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Maatalouden päästövähennystavoitteet koskettavat viljelijöitä sekä ruokateollisuuden asettamien vähennysten että julkisen sektorin ilmastotavoitteiden ja tukipolitiikan osalta. Samalla nopeasti kasvaneet tilakoot ja tuotannon tehostamispaineet ajavat tuottajia parantamaan tuotantonsa tasoa ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Nurmen suurilla satomäärillä on pääsääntöisesti positiivinen vaikutus hiilen sitoutumiseen maaperään, ja sitä kautta lopullisten tuotteiden hiilijalanjälki pienenee. Tämä tekijä on avainasemassa ilmastoviisaassa maidon ja lihan tuotannossa, joissa nurmen satomäärien optimoinnilla on tärkeä merkitys. PUNURMIO-hankkeen tavoitteena on kehittää menetelmä nurmibiomassojen kasvun automaattiseen ja peltolohkokohtaiseen arvioimiseen, seurantaan ja ennustamiseen. Menetelmä perustuu puhelinkameralla otetuista kuvista ja muusta datasta paikallisesti kerättyyn informaatioon sekä mm. paikallisiin sääennusteisiin ja maaperädataan. Kerätyn tiedon perusteella määritetään koneoppimisen avulla nurmibiomassan kasvuparametreja. Hankkeessa rakennetaan mobiilikäyttöliittymä, jonka kautta viljelijöiden ottamat kuvat ja muu data toimitetaan laskenta-algoritmille, ja tuloksena saatavat määritykset ja ennusteet tuodaan takaisin viljelijän käyttöliittymään. Hankkeessa kehitettyä menetelmää testataan pilottitiloilla ja kumppaniverkoston kautta valituilla koepelloilla, ja sen antamia tuloksia verrataan myös satelliittikuviin perustuvan mallinnuksen avulla tehtyihin biomassaestimaatteihin. Hankkeen päätoteuttajana on HAMK, ja sen kumppaneina ovat Ilmatieteen laitos, Gofore Oyj sekä Baltic Sea Action Group. Hanketta tukevaan EIP-innovaatioryhmään kuuluu hankkeen toteuttajien lisäksi Valio ja sen tuottajaosuuskuntia, ProAgria sekä maito- ja lihakarjaa tuottavia maatalouden alkutuotantoyrityksiä. Hankkeen aktiviteetit ja tulokset ovat julkisia, ja niistä viestitään hankkeen kohderyhmille, tutkija- ja kehitysyhteisölle sekä suurelle yleisölle.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

270947

Slutdatum

30.12.2026

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Yttre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Europeiska innovationspartnerskapet EIP-projekt

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Europeiskt innovationspartnerskap EIP-projekt

Projektkaraktär

Riksomfattande projekt

Målområde

SO0

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner