Projekt
Utvecklingsprojekt - 214442

Beredskapsplan för vattenhantering på Söderfjärden

Österbottens svenska Lantbrukssällskap r.f.

31.10.2022 - 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Projektet Beredskapsplan för vattenhantering på Söderfjärden kommer att fungera som ett pilotprojekt för grundvattenkartläggning på åkermark, och är grunden till en beredskapsplan för kommande klimatförändringar. Söderfjärdens markägare har i långa tider legat i framkant med utveckling och innovationer inom vattenhantering. Man har även utfört försöksverksamhet i över 10 års tid med undersökning av bland annat reglerad dränering och underbevattningens fördelar för växtodlingen och dess positiva miljöinverkan i form av minskade mängder sura belastningar som spolas ut till vattendragen. Nu vill man ta nästa steg i utvecklingen genom att förbättra vattenhantering, minska på riskerna för översvämningar och skördeskador, samtidigt som man skapar beredskap för det ändrade klimatet i form av torra perioder.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (Elpyminen 2021–2022)

Projektnummer

214442

Startdatum

31.10.2022

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.1 Produktionsområdesspecifika producentgrupper inom jordbruket, EIP

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Landsbygdens innovationsgrupp, EIP

Projektkaraktär

Landsbygdens innovationsgrupp

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner