Projekt
Utvecklingsprojekt - 123115

BikeMenu – pyörämatkailu ja lähiruoka osana Itämeren rannikko- ja saaristoalueiden reitistöä

Varsin Hyvä ry

14.03.2020 - 16.08.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

BikeMenu on esiselvityshanke, jonka aikana kartoitetaan pyörämatkailun kehittämistarpeet Itämeren rannikko- ja saaristoalueilla yhteistyössä ahvenanmaalaisten, virolaisten ja ruotsalaisten yhteistyökumppanien kanssa. Tavoitteena on luoda suuntaviivat Itämeren alueen pyörämatkailun kehittämiseen vähähiilisen reitistön luomiseksi, kehittää BikeMenu -konseptia ja brändiä sekä tiivistää alan toimijoiden yhteistyötä niin paikallisesti kuin alueiden välillä. Hankkeen aikana sovitaan konkreettisesta yhteistyöstä ja tehdään aiesopimukset kansaivälisen "BikeMenu - Combining bike tourism and local food experiences to create a low-carbon destination around the Baltic Sea" käynnistämiseksi. Hankkeen toimenpiteinä parannetaan Itämeren alueiden ja Lounais-Suomen kilpailukykyä pyörä- ja aktiivilomakohteena, tuetaan pyöräilyreittien virkistyskäyttöä sekä kehitetään maaseudun matkailuyritysten ja muiden alan toimijoiden toimintaedellytyksiä. Hanke vahvistaa maaseudun elinvoimaisuutta ja tukee paikallistaloutta.Kansainvälistyminen tukee myös Leader-ryhmien strategioita mm. maaseutumatkailun näkökulmasta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

123115

Startdatum

14.03.2020

Slutdatum

16.08.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner