Projekt
Utvecklingsprojekt - 7529

BODEN

Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur

03.08.2015 - 20.09.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

BODEN är ett projekt för information och kunskapsspridning, en träffpunkt för landsbygdens utveckling, information och utbildning. Målet med projektet är att utveckla en informationsmiljö för lärande och utveckling för landsbygdens näringar. Nödvändiga verktyg och tjänster för att informera om och bedriva en modern och flexibel informations-, kurs- och utbildningsverksamhet ska göras lättillgängliga för utbildare, organisationer, myndigheter och landsbygdens företag och deras arbetskraft.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

7529

Startdatum

03.08.2015

Slutdatum

20.09.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner