Hanke
Utvecklingsprojekt - 7529

BODEN

Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur

03.08.2015 - 20.09.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

BODEN är ett projekt för information och kunskapsspridning, en träffpunkt för landsbygdens utveckling, information och utbildning. Målet med projektet är att utveckla en informationsmiljö för lärande och utveckling för landsbygdens näringar. Nödvändiga verktyg och tjänster för att informera om och bedriva en modern och flexibel informations-, kurs- och utbildningsverksamhet ska göras lättillgängliga för utbildare, organisationer, myndigheter och landsbygdens företag och deras arbetskraft.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

7529

Aloituspäivämäärä

03.08.2015

Loppumispäivämäärä

20.09.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

digitalisering
nya tjänster
nätverk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt