Projekt
Utvecklingsprojekt - 128624

Boost Häme – elinvoimaa ja uutta liiketoimintaa Kanta-Hämeen maaseudulle

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

01.04.2020 - 30.11.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Boost Häme -hanke pyrkii säilyttämään ja lisäämään Kanta-Hämeen maaseudun elinvoimaisuutta ja uusia tulonlähteitä mm. luomalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia maaseudun toimijoille ja yrittäjille alasta riippumatta koronaviruksen aiheuttamassa kriisitilanteessa ja sen jälkeen. Hankkeessa aktiivisella viestinnällä, tiedottamisella ja verkostoitumisella on suuri rooli. Hankkeen alkuvaiheessa keskitytään kriittisimpiin asioihin ja yritysten elinvoimaisuuden ylläpitämiseen ja selviämiseen kriisitilanteesta. Tässä toimenpiteinä ovat yrityksien auttaminen rahoitushakujen hakemisessa oikeista rahoituslähteistä. Hankkeessa luodaan toimijoiden kesken vahvat verkostot, joissa mahdollistetaan vertaistuki kriisitilanteessa. Yrityksiä sparrataan auttamalla heitä löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia muuttuneessa tilanteessa. Kohteiden ja palveluiden monikanavaista näkyvyyttä edistetään niin hankkeen kuin yrityksien omasta toimesta eri digitaalisilla kanavilla. Kriisitilanteen aiheuttama muutos digitaalisten välineiden käytössä heijastuu usean pienen yrityksen liiketoimintaan. Hanke tarjoaa tässä yrityksille valmennuksia eri digitaalisten välineiden käytössä. Tuloksena hankkeessa syntyy mm. • Rahoitushakemuksia yrityksille/toimijoille kriisitilanteesta selviämiseksi • Verkostoitumisen avulla vertaistukea toimijoille • Valmennuksia digitaalisuudesta, vastuullisuudesta, markkinoinnista, myynnistä • Palvelumuotoilun avulla uusia liiketoimintamahdollisuuksia • Alueen toimijoista ja palveluista laajaa viestimistä, artikkeleita, blogeja, kuvia ja videoita • Tutkimustietoa koronaviruksen vaikutuksista maaseudun yrittäjien liiketoimintaan • Tiedottamista maaseudun palveluista ja kohteista

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

128624

Startdatum

01.04.2020

Slutdatum

30.11.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner