Hanke
Allmännyttiga investeringar - 160738

Boulebana på Enklinge

ENKLINGE HEMBYGDSFÖRENING R.F.

18.03.2021 - 29.11.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Enklinge Hembygdsförening r.f har som avsikt att bygga en boulebana i anslutning till hembygdsgården på Enklinge. På området planeras även en altan med sittplatser samt belysning. Projektet genomförs av föreningens medlemmar genom talkoarbete. Till den del det är nödvändigt inköps externa tjänster.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Ahvenanmaan kehittämisohjelma

Hankenumero

160738

Aloituspäivämäärä

18.03.2021

Loppumispäivämäärä

29.11.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttiga investeringar

Alatoimenpide

19.2 Stöd till Leader-projekt

Toimenpiteen tyyppi

Leader, Åland

Toimenpiteen tarkenne

Allmännyttig investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt