Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 180821

Byagård i Bennäs

Bennäs Byaråd rf

30.09.2021 - 30.10.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Bennäs Byaråd planerar att starta upp ett allaktivitetscenter i Bennäs. Bennäs Byaråd har utsetts som projektansvarig, bakom projektet står även Pedersöre Ungdomsförening, Bennäs-Lövö Marthaförening och Folkhälsan i Pedersöre. Allaktivitetscentret som i planeringsskedet fått namnet Loffens blir cirka 180 kvm stort och byggs som planerat på det så kallade Ankdammsområdet i Bennäs. Här blir huset centralt placerat och lättillgängligt. Dammenområdet är naturskönt och ligger nära en damm. Området är klassat som museiområde och där finns redan flera byggnader med lokalhistoriska anor. Den nya byagården byggs i en för området traditionell stil och blir pärlan som knyter ihop området till en fungerande helhet.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

180821

Startdatum

30.09.2021

Slutdatum

30.10.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner