Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 180821

Byagård i Bennäs

Bennäs Byaråd rf

30.09.2021 - 30.10.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Bennäs Byaråd planerar att starta upp ett allaktivitetscenter i Bennäs. Bennäs Byaråd har utsetts som projektansvarig, bakom projektet står även Pedersöre Ungdomsförening, Bennäs-Lövö Marthaförening och Folkhälsan i Pedersöre. Allaktivitetscentret som i planeringsskedet fått namnet Loffens blir cirka 180 kvm stort och byggs som planerat på det så kallade Ankdammsområdet i Bennäs. Här blir huset centralt placerat och lättillgängligt. Dammenområdet är naturskönt och ligger nära en damm. Området är klassat som museiområde och där finns redan flera byggnader med lokalhistoriska anor. Den nya byagården byggs i en för området traditionell stil och blir pärlan som knyter ihop området till en fungerande helhet.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

180821

Aloituspäivämäärä

30.09.2021

Loppumispäivämäärä

30.10.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt