Projekt
Utvecklingsprojekt - 7801

Bygdegården, skede 2 – den samarbetande föreningen

Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) r.f.

13.05.2015 - 08.01.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Bygdegården skede 2 syftar till att hitta olika samarbetsformer och organisera samarbetet i exempelvis aktivitetsgrupper där verksamheten kring vilken föreningarna söker samarbete är det centrala. Samarbetet med Sverige fortsätter och förutsättningar för att skapa aktiviteter över gränserna mellan föreningarna utreds. Vi vill skapa en långsiktig plan för koordinering av föreningshusens användning. Vi vill bilda temagrupper utgående från aktiviteten som föreningarna söker samarbete kring. Målgrupper för projektet är ungdomsföreningar, marthaföreningar, byaföreningar och hembygdsföreningar med egna fastigheter i svenska Österbotten, samt allmänheten i verksamhetsområdet.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

7801

Startdatum

13.05.2015

Slutdatum

08.01.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner