Hanke
Utvecklingsprojekt - 50745

Bygdegården skede III – 125 tillgångar

Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) r.f.

31.12.2017 - 25.11.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Det tredje skedet av projektet Bygdegården kunde vara ett fristående projekt från de tidigare skedena (I och II), projektplanen baserar sig dock på observationer och erfarenheter från Bygdegården skede I och II. Bygdegården skede III strävar till att hitta de drivande krafterna och personer med specialkunskap inom föreningsrelaterade områden i huvudsak i SÖU:s medlemsföreningar och tillsätta olika arbetsgrupper, kluster, tillsammans med dem och vidtalade nyckelpersoner. De olika klustrena kommer att träffas/hålla kontakt kontinuerligt och jobba med de olika kunskaps- och problemområdena för att utveckla föreningarnas roll och skapa samtidsanpassad och innovativ verksamhet. Föreningar upplever ofta samma problematik oavsett geografisk placering och utvecklingsmöjligheter är både nödvändiga och möjliga. Projektet ska fungera som en plattform för att jobba fram lösningar och trygga verksamhetsförutsättningarna genom att skapa innovationer tillsammans med nyckelpersonerna inom projektet.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

50745

Aloituspäivämäärä

31.12.2017

Loppumispäivämäärä

25.11.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

byaverksamhet
kultur
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt