Projekt
Utvecklingsprojekt - 50745

Bygdegården skede III – 125 tillgångar

Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) r.f.

01.01.2018 - 25.11.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Det tredje skedet av projektet Bygdegården kunde vara ett fristående projekt från de tidigare skedena (I och II), projektplanen baserar sig dock på observationer och erfarenheter från Bygdegården skede I och II. Bygdegården skede III strävar till att hitta de drivande krafterna och personer med specialkunskap inom föreningsrelaterade områden i huvudsak i SÖU:s medlemsföreningar och tillsätta olika arbetsgrupper, kluster, tillsammans med dem och vidtalade nyckelpersoner. De olika klustrena kommer att träffas/hålla kontakt kontinuerligt och jobba med de olika kunskaps- och problemområdena för att utveckla föreningarnas roll och skapa samtidsanpassad och innovativ verksamhet. Föreningar upplever ofta samma problematik oavsett geografisk placering och utvecklingsmöjligheter är både nödvändiga och möjliga. Projektet ska fungera som en plattform för att jobba fram lösningar och trygga verksamhetsförutsättningarna genom att skapa innovationer tillsammans med nyckelpersonerna inom projektet.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

50745

Startdatum

01.01.2018

Slutdatum

25.11.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner