Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 145863

Centrum Renovering

Grevnäs-Mickelspiltom Frivilliga Brandkår rf, Kreivilä-Michelspiltom Vapaaehtoinen Palokunta ry

07.05.2018 - 10.11.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Renovering av Grevnäs-MIckelspiltoms FBK:s branddepå och byns samlingslokal Centrum. Nytt plåttak ca. 240 m2, stuprännor, nya fönster, delvis ny brädfodring och målning av fastigheten.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

145863

Startdatum

07.05.2018

Slutdatum

10.11.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner