Projekt
Utveckling - 127860

Cirkulär stadsodling

Emmaus Åland rf

30.06.2020 - 30.10.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

I det här projektet vill vi visa hur land och hav samverkar och är beroende av varandra – och vad kretsloppet i naturen betyder i verkligheten. Att det är en förutsättning för att vi ska få mat på borden, för att grödor ska växa, för att fisken ska simma. Vi vill på ett tydligt, pedagogiskt och engagerande sätt visa på vikten av att inte bryta kretsloppet. Vi ska inte bara tänka cirkulärt utan även handla cirkulärt. I det här projektet ska vi visa hur. Här ska alla kunna vara med och tydligt känna och se att de är en del av kretsloppet – på riktigt. Vi kommer att fokusera på den urbana miljön och hur vi mitt i stan (Mariehamn) kan bidra till sunda kretslopp. Likaså ska vi visa på vikten av matsäkerhet och möjligheterna med självförsörjning i urbana miljöer.

Mer information

Program/Fond

Ahvenanmaan kehittämisohjelma

Projektnummer

127860

Startdatum

30.06.2020

Slutdatum

30.10.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utveckling

Underåtgärd

19.2 Stöd till Leader-projekt

Typ av åtgärd

Leader, Åland

Åtgärdens specifierare

Utveckling, lokalt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner