Hanke
Utvecklingsprojekt - 91491

Crafts from Roots

Ulvilan kaupunki

28.02.2019 - 17.05.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Crafts from Roots -hanke on Latvian, Pohjois-Irlannin , Meksikon maya-intiaanien ja Ulvilan Leineperin ruukin toimijoiden hanke, jonka tavoitteena on vahvistaa lokaalia ja globaalia perinteistä kulttuuria ja käsityötä sekä verkostoitua perinteisestä ammentavien käsityöläisten sekä ruoka- ja matkailutuottajien kesken partnerimaissa. Karhuseudun alueen hankkeessa on tavoitteena on lisäksi oppia tarinnallistamista ja hyödyntää sitä alueen identiteetin vahvistamisessa, esittelyssä, tuotteistamisessa ja matkailussa. Tavoitteena on myös nostaa historiaa esille lapsiperheille suunnatussa matkailutarjonnassa Leineperin ruukilla. Hankkeen paikallisina toimenpiteinä järjestetään ruukin alueen toimijoille tarinnallistamiskoulutusta, tuotetaan tarinoita alueen esittelemiseksi uudella tavalla ja videoidaan ne myös kansainvälisesti hyödennettäviksi mm. hankkeen yhteisen fb-sivuston kautta ja weppisivuille ristiinlinkittäen. Tarinoita hyödynnetään myös teatterissa ja ruukin opastusta elävöittämään niin oppaiden kertomana kuin yksittäisille kävijöille opastaulujen välityksellä. Alueen historiaa nostetaan matkailutarjonnassa erityisesti nuorten ja lapsiperheiden tietoisuuteen. Hankkeen kumppaneiden yhteisinä toimenpiteinä luodaan käsityöläisten/ruokatuottajien verkosto ja näille fb:ssa toimiva sivusto sekä linkitetään kaikkien kumppaneiden verkkosivut hankkeen, kumppaneiden, alueiden ja niiden toimijoiden ja käsityöläisten tunnettavuuden lisäämiseksi. Jokaisessa kumppanimaassa järjestetään festivaali. Festivaalit rakentuvat seminaarista, taitojen ja kokemusten vaihdosta, käsityömarkkinoista työpajoineen, tarina-/tuotetestauksesta (arviointi ja palaute) eri maiden käsityöläisten ja toimijoiden kesken ja tutustumisesta alueen toimijoihin .

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

91491

Aloituspäivämäärä

28.02.2019

Loppumispäivämäärä

17.05.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Internationell

Erityistavoite

4

Asiasanat

Internationell/Internationalisering
kultur
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt