Projekt
Lokal utveckling - 245313

DAMMUSSLA

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi

31.10.2023 - 27.02.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Projektet är en utredning gällande dammusslan och huruvida den kan odlas i storskalig akvakultur och potentiellt användas för olika syften (foder, gourmetprodukt samt bioremidiering). Dammusslan är en av våra vanligaste musslor i sjöar, men förvånansvärt lite kunskap existrerar om arten och om möjligheterna att använda den i cirkulärekonomiskt syfte. Projektets huvudsakliga målsättningar inom Novia är att göra en kommunikationsplan samt förberedande utredning om existerande information och samla data som finns tillgängligt i nuläget, samt köpa analystjänster som omfattar dammusslans näringsvärde.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

245313

Startdatum

31.10.2023

Slutdatum

27.02.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Lokal utveckling

Underåtgärd

3.1 Lokal utveckling

Typ av åtgärd

Lokal utveckling

Åtgärdens specifierare

Lokala utvecklingsprojekt

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner