Hanke
Utvecklingsprojekt - 65840

De! -Saamenkielisen nuorisokulttuurin kartoitus ja kehittäminen

Samediggi/Saamelaiskäräjät

01.06.2018 - 25.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Saamelaisnuorille on harvoin tarjolla omakielistä vapaa-ajantoimintaa. Saamen kielten säilymisen kannalta on kuitenkin äärimmäisen tärkeää, että nuorille löytyy uusia kielenkäyttöpaikkoja. Pelkona on, että saamen kielet jäävät kieliksi, joita käytetään ainoastaan kotona ja koulussa. Hankkeen tarkoituksena on kartoittaa saamelaisten kotiseutualueella sekä muualla Suomessa saamenkielisten vapaa-ajan toimien tarve ja toteuttajat sekä innostaa eri toimijoita tuottamaan saamenkielistä nuorisokulttuuria. Yhtenä tärkeänä tavoitteena on eri toimijoiden verkostoituminen sekä saamenkielisen nuorisokulttuurin kehittäminen. Hankkeessa mallinnetaan erilaisia vapaa-ajantoimintoja Utsjoen, Inarin ja Sodankylän kuntien alueella. Hankkeen tavoitteena on kartoituksen tuloksien pohjalta saada Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston toiminta-avustukseen pysyvä rahoitus saamenkieliselle nuorisokulttuurille, jotta saamenkielinen vapaa-ajantoiminta olisi vastaisuudessa pysyvää ja systemaattista.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

65840

Aloituspäivämäärä

01.06.2018

Loppumispäivämäärä

25.06.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

kultur
rekreations- och hobbyverksamhet
samhörighet
ungdomar
välfärd

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt